Košík
Položky: 0 Spolu: €0.00
Hľadať
US DollarEuroPound Sterling

Kontaktujte nás

Dexion, spol. s r.o.
Bratislava Logistics Park, Hala B 
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec
Slovakia 

Naše webové lokality

Dexion SK

Ľahký konzolový system

Ľahký konzolový system

Nájdete nás na adrese

            

PLATBA A DODÁVKA

Platby za produkty sa realizujú bankovým prevodom a platbou v hotovosti pri preberaní zásielky.

Poplatok za doručenie sa vypočítava samostatne v závislosti od hmotnosti produktov.

Spoločnosť Dexion dizajnuje, vyrába a montuje skladovacie systémy určené pre veľkosklady: paletové regály, priemyselné kovové police, ako aj archivačné riešenia.
História
Táto skupina založená pôvodne v roku 1856 dostala v roku 1996 po zlúčení spoločností Electronix Constructor a Kasten Høvik názov Constructor Group. Od tých čias spoločnosť vďaka politike nákupov a generického rastu rozšírila svoju pôsobnosť a stala sa trhovým lídrom.
Skupina Constructor Group stojí na piatich kľúčových značkách Constructor, Bruynzeel, Dexion, PSS a Kasten. Každá z uvedených značiek sa etablovala po niekoľko desaťročí a v súčasností stojí na čele trhu.
Náš cieľ a vízia do budúcnosti
Východiskovým bodom sú pre nás požiadavky zákazníka. Prostredníctvom procesu hlbokého porozumenia tejto koncepcii vyvíjame produkty orientované na zákazníka, ktoré sú odpoveďou na jeho požiadavky, nech sú akékoľvek. Okrem štandardizovaných systémov ponúkame aj plne zákazkové inštalácie. Dodávame viac ako len výrobky - dokážeme poskytovať komplexné balíky služieb, a to vrátane poradenstva, plánovania skladovania a podpory pri údržbe. Prístup k našim partnerom vychádza zo vzájomnej dôvery; riešenia vysokej kvality, ktoré vyvíjame v úzkej spolupráci so zákazníkom, prinášajú reálny benefit v podobe upevňovania trhovej pozície podniku vďaka ponuke optimalizovaných skladovacích riešení.
Kvalita
Kvalita leží v srdci organizačnej kultúry spoločnosti Constructor Group a naša spoločnosť si zakladá na tom, že zákazníkom prináša špičkové služby pred, počas, ako aj po predaji skladovacieho systému, pričom si kladie za cieľ neustále prekonávať očakávania prichádzajúce zo strany klienta.
Sme držiteľom všeobecne uznávaných akreditácií kvality ISO 9001, ktoré zahŕňajú dizajn, poskytovanie a inštaláciu skladových riešení. Vďaka nášmu profesionálnemu dizajnérskemu tímu si naši zákazníci môžu byť istí tým, že v snahe o zaručenie dodávky kvalitného produktu neváhame obetovať ani štipku nášho úsilia.
Skupina Constructor Group si zakladá na neustálom zlepšovaní prostredníctvom politiky investovania do odborného vzdelávania a technológií, ktorú ďalej znásobuje prvotriedna technická podpora a manažment. Naša obchodná príručka je k dispozícii na nahliadnutie, pričom sme ochotní s našimi zákazníkmi a dodávateľmi diskutovať o ľubovoľných jej častiach.
Zdravie a bezpečnosť
Mať zavedené robustné zdravotné a bezpečnostné princípy má jasné opodstatnenie z etického i právneho hľadiska, skupina Constructor Group si však zároveň uvedomuje ich pozitívny dosah aj na všeobecné výsledky podniku ako takého. Z poskytovania bezpečného a zdravotne vyhovujúceho pracovného prostredia pre našich zamestnancov, ako aj zníženia počtu nehôd a pracovných úrazov vyplývajú zreteľné výhody. Je dôležité zachovať si náležité úrovne zdrojov, aby bolo možné garantovať, že zdravotné a bezpečnostné princípy majú v radoch zamestnancov našej organizácie náležitý rešpekt.
V spoločnosti sa presadzuje pozitívna pracovná kultúra, ktorej manažérsky tím spoločnosti Dexion vyjadruje aktívnu podporu. Ako sa naša spoločnosť rozvíja, procesy prispôsobujeme a meníme tak, aby sme dokázali zaručiť dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných štandardov.
Životné prostredie
Skupina Constructor Group sa výrazne angažuje na snahách o minimalizáciu dopadov svojej prevádzky na životné prostredie. Osvojením si politík koncepcie udržateľnosti a kontinuálnym vylepšovaním svojich dopadov na životné prostredie si naša skupina získala akreditáciu ISO 14001. Myslíme si, že udržateľný prístup k podnikaniu má pozitívne účinky a zároveň zvyšuje ziskovosť, prináša nižšie podkladové náklady, lepšie vzťahy so zainteresovanými osobami a nové inovácie.
Staráme sa o to, aby si naši zamestnanci boli vedomí dopadov svojho konania na životné prostredie, pričom sa vychádza z predpokladu, že každý zamestnanec sa voči stavu životného prostredia správa zodpovedne. Zamestnancov žiadame o prispievanie ku konceptu udržateľnosti efektívnejším využívaním energie, vody a surovín, čím optimalizujeme využívanie prírodných zdrojov.
Naše rozhodnutie osvojiť si medzinárodný štandard riadenia ISO14001 je dôkazom o našej angažovanosti v ohľade znižovania rozsahu uhlíkovej stopy. Táto akreditácia ponúka jasnú a efektívnu štruktúru pre správu súladu so štandardom a identifikáciu ďalších príležitostí na zlepšovanie.
Naše hlavné produkty sa vyrábajú najmä z ocele, jedného z najľahšie recyklovateľných materiálov, avšak bez ohľadu na to sa počas výrobného procesu nedá vyhnúť vzniku odpadu. Vzhľadom na to zabezpečujeme, aby sa v relevantných prípadoch všetok takýto materiál opätovne zhodnotil a všetky sekundárne produkty recyklovali.
Environmentálna politika skupiny Constructor Group sa neustále rozvíja, keďže neustále hľadáme nové a inovatívne spôsoby ako pracovať efektívnejšie a vo väčšej harmónii so životným prostredím.

Members of Constructor Group  | Official Dexion website