Košík
Položky: 0 Spolu: €0.00
Hľadať
US DollarEuroPound Sterling

Kontaktujte nás

Dexion, spol. s r.o.
Bratislava Logistics Park, Hala B 
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec
Slovakia 

Naše webové lokality

Dexion SK

Ľahký konzolový system

Ľahký konzolový system

Nájdete nás na adrese

            

PLATBA A DODÁVKA

Platby za produkty sa realizujú bankovým prevodom a platbou v hotovosti pri preberaní zásielky.

Poplatok za doručenie sa vypočítava samostatne v závislosti od hmotnosti produktov.

Navštívte našu webovú lokalitu a vyberte si želané produkty. Po pridaní želaných produktov do nákupného košíka stlačte tlačidlo: „Pokladňa“.
V tomto okamihu sa nám zašle objednávka a vy dostanete e-mail, proforma faktúru a onedlho vás kontaktujú naši kolegovia, aby vám oznámili presný dátum dodávky. Ak výrobky nie sú na sklade, poskytneme vám dodaciu lehotu pre každý produkt.
Ak požadované veľkosti nenájdete v konfiguračnom nástroji na našej lokalite, prípadne potrebujete ďalšie informácie, môžete odoslať jednoduchú objednávku na adresu Dexion@dexion.sk, v ktorej musíte uviesť názvy a kódy želaných produktu/produktov, ako aj dodaciu adresu alebo telefónne číslo, na ktorom vám môžeme kontaktovať.

Objedávať môžete aj telefonicky na čísle 00421 (2) 402 59 110 medzi 8:00 a 16:00, od pondelka do piatka.
CENA A FORMY PLATBY

Cena produktov je uvedená pri každom produkte v jeho popise a nezahŕňa DPH!
Daň z pridanej hodnoty vo výške 20 % bude automaticky pripočítaná k tejto sume po podaní objednávky.

V niektorých prípadoch môžu vzniknúť ďalšie poplatky, na ktoré však bude kupujúci upozornený. Týmto pádom konečná suma splatná kupujúcim zahŕňa cenu uvedenú na webovej lokalite, poplatky za prepravu a vo výnimočných prípadoch môže obsahovať ďalšie poplatky.
Koncová cena predávaných položiek bude kupujúcemu oznámená do max. 24 hodín od podania objednávky prostredníctvom proforma faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mailovú adresy použitú počas registrácie.
Kupujúci má niekoľko možností na realizáciu platby:
1. Bankovým prevodom na základe proforma faktúry prijatej po podaní objednávky on-line. V tomto prípade musíte na OP uviesť číslo proforma faktúry, za ktorú sa suma cez banku uhrádza. Platobné podmienky budú taktiež uvedené.
2. V hotovosti, keď kupujúci uhradí koncovú sumu v hotovosti kuriérovi po prijatí balíka. Aj v tomto prípade bude suma, ktorú bude kuriér žiadať, súhlasiť so sumou na predtým prijatej proforma faktúre. Žiadame kupujúcich, aby neuskutočňovali žiadne platby, kým nedostanú PROFORMA FAKTÚRU!! Kupujúci súhlasí s tým, že všetky platby uskutočnené pred prijatím proforma faktúry budú vrátené po odpočítaní poplatku hradeného banke za príslušný peňažný prevod.
Upozornenie: pre metódy 1-3 sa platba uskutoční vopred, pričom dodávka sa expeduje až po prijatí príslušnej peňažnej sumy.
Dodávka sa môže uskutočniť prostredníctvom kuriéra alebo vozidla predajcu. Vzhľadom na uvedené bude zákazník upovedomený o prepravných nákladoch.
Tovar je možné vyzdvihnúť aj priamo v sklade spoločnosti na adrese DEXION, Biovetská 32, Nitra.

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný skontrolovať si prítomnosť a integritu všetkých balíkov (ak je balíkov viac, budú číslované nasledovne:1/2, 2/2 atď.) a v prípade, ak spozoruje nezrovnalosti, je povinný tieto uviesť do dokumentu o preprave (AWB), prípadne vyhotoviť protokol so svojimi pozorovaniami, podpísaný ním a osobou realizujúcou doručenie.
Kupujúci súhlasí s tým, že bez týchto formalít sa žiadne následné sťažnosti v spojitosti s doručením produktov nebudú brať do úvahy a vzhľadom na uvedené nemá nárok na žiadne reklamácie voči predajcovi.
Predajca nie je povinný riešiť žiadne rozpory medzi kupujúcim a kuriérskou spoločnosťou, pričom však v niektorých prípadoch môže kupujúcemu asistovať, ak kupujúci preukáže, že sa pokúsil, no nebol schopný vymôcť nárok uvedený v dokumentoch o preprave, a to v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.
Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás!
Ďakujeme vám za porozumenie,
Tím Dexion

Members of Constructor Group  | Official Dexion website